Stichting PCVB

De vraag vanuit de markt naar goede VvE beheerders en de vraag vanuit VvE beheerders om een erkenning (certificering) als professionals heeft geleid tot dit initiatief van Stichting Persoonscertificering VvE beheer.

Lees meer..

Certificering

Stichting Persoonscertificering VvE beheer is een toezichthoudend orgaan. De Stichting houdt zich uitsluitend bezig met het toetsen van de vakbekwaamheid van personen en alles wat daarmee samenhangt.

Lees meer..