Beoordelingsrichtlijn voor het PERSOONSCERTIFICAAT Beheerders van VVE's

De beoordelingsrichtlijn (verder BRL) "Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars" is een uitgave van de stichting Persoonscertificering VvE Beheer (verder de Stichting).

Deze beoordelingsrichtlijn vormt de grondslag voor het Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars en doet géén uitspraak over de kwaliteit van de beheerorganisaties waar de gecertificeerde kandidaten voor werken noch over de kwaliteit van VvE’s die zij beheren.

Wel wordt waar mogelijk een relatie gelegd tussen de volgende certificaten zodat een eenduidig kwaliteitssysteem voor de VvE branche ontstaat, bestaande uit:

  • een certificaat voor de beheerorganisaties (BRL 5016 van SKW Certificatie),
  • een certificaat voor de VvE beherende personen (BRL stichting) en
  • een certificaat voor de Verenigingen van Eigenaars (BRL 5013 van SKW Certificatie).

Vaststelling van de BRL geschiedt door het bestuur, op bindend advies van het in het Certificatiereglement voor Persoonscertificatie bedoelde College. Bindend verklaring geschiedt door het bestuur van de Stichting.
De certificaten worden afgegeven op basis van de inhoudelijke vereisten in de BRL binnen het kader van het Certificatiereglement voor Persoonscertificatie (verder Reglement).

De BRL is geen statisch instrument; telkens wanneer de Stichting Persoonscertificering VvE Beheerders, certificaathouders, de certificerende instelling of derden constateren dat verbeteringen, uitbreidingen, wijzigingen of nieuwe inzichten kunnen leiden tot een beter instrument, zal de Certificerende Instelling. voorstellen hiertoe voorleggen aan het College van Deskundigen. Na een bindend advies van dit college wordt de BRL aangepast en worden de wijzigingen met vermelding van datum van inwerkingtreding en een eventuele overgangstermijn gepubliceerd. De certificaathouders worden direct van de wijzigingen op de hoogte gesteld en de gewijzigde BRL zal gepubliceerd worden via de website van de stichting.

Lees de BRL (in PDF)...

Kwaliteit VvE-beheerders krijgt belangrijke impuls met het persoonscertificaat

VvE Magazine aug 14 PCVBUit diverse onderzoeken, maar ook uit reacties van VvE’en die binnenkomen bij VvE Belang, blijkt steeds opnieuw dat er in Nederland heel goede VvE-beheerders zijn, maar dat er helaas ook zwakke broeders en zusters in deze branche hun geld verdienen. De kwaliteit van de VvE-beheerder kon wel een impuls gebruiken, vonden enkele initiatiefnemers en organisaties als VvE Belang en Vastgoedmanagement Nederland. Daarom is in het najaar van 2013 de Stichting Persoonscertificering VvE-beheer opgericht. VvE-beheerders kunnen nu naast het procescertificaat voor hun kantoor ook een certificaat halen waarmee ze aantonen dat ze zelf beschikken over voldoende kennis, kunde en ervaring.

Lees het hele artikel...