DOEL STICHTING PCVB

De stichting Persoonscertificering VvE Beheer heeft ten doel:

01


Het bevorderen van het kwaliteits- en opleidingsniveau van de professionele bestuurder en/of beheerder van Verenigingen van Eigenaars en andere vastgoed-gebonden Verenigingen e.d. Meer in het bijzonder het ontwikkelen, promoten en in stand houden van een persoonscertificaat voor genoemde professionele bestuurder en/of beheerder.

02


De afgifte van persoonscertificaten aan het in het eerste lid bedoelde personen die met goed gevolg een door de stichting goedgekeurd examen hebben afgelegd. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen en werkwijzen welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.