BESTUUR

Voorzitter | Jeroen Schneijdenberg


Vanuit VvE Metea zijn we een groot voorstander van de professionalisering van de VvE branche. Door actief mee te werken in de stichting PCVB, willen we bijdragen aan de kwaliteit en het definitief op de kaart zetten van het beroep van VvE beheerder. VvE Beheer is een specialisatie met veel verschillende facetten op het juridische, financiële en bouwkundige vlak.

VvE Metea kon al laten zien dat de regels en processen omtrent de VvE serieus genomen worden middels het voeren van het certificaat Beheerders van Vereniging van Eigenaars van SKW-certificatie. Nu is het ook mogelijk dat een VvE Manager zich op individueel niveau onderscheid middels het Persoonscertificaat VvE Beheer.

Vice-Voorzitter | Hans van de Ven


Het beheren van een VvE is een vak en het zou goed zijn als dit door de markt ook herkend en erkend wordt. Met het Persoonscertificaat VvE Beheer wordt een stap in de goede richting gezet en daarom is het zeker de moeite waard om dit initiatief te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Penningmeester | Kees Oomen


Met het professioneel beheer van een VvE zijn vaak grote belangen gemoeid. Als belangenbehartiger voor de VvE in Nederland steunt VvE Belang het initiatief dat leidt tot verdere professionalisering van de VvE-beheerder.

Gelet op het belang van het onderwerp wil VvE Belang een actieve bijdrage leveren aan de stichting PVCB door in het bestuur plaats te nemen.

Secretaris | Manuella Wijburg-van Ingen


VvE beheer is een beroep dat voor de uitvoering bepaalde vakkennis – en kunde vereist, dit vraagt om erkenning. Vanuit VvE Kennis & Advies wil ik als kennispartner het vakgebied meer inhoud geven.

Onderdeel van een professionele VvE branche, een branche volop in beweging, is een persoonlijk gecertificeerde VvE beheerder.  Als secretaris van de Stichting Persoonscertificering VvE beheer wil ik hier een bijdrage aan leveren.

VvE beheer is tenslotte een vak!

Hubert Braakhuis


Door middel van een persoonscertificaat krijgt de VvE beheerder eindelijk de status en de bekendheid die hem/haar toekomt: een allround vakman met kennis van beheer, financiën, juridische en bouwzaken.

Raad van Advies


Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Richard de Laat – advocaat bij De Advocaten van Van Riet

René Brinkhuijsen – bestuurslid VvE bij VGM.nl