STICHTING PCVB

Aanleiding

De vraag vanuit de markt naar goede VvE beheerders en de vraag vanuit VvE beheerders om een erkenning (certificering) als professionals heeft geleid tot dit initiatief van Stichting Persoonscertificering VvE beheer. Ook vanuit de overheid komt er steeds meer de vraag, door alle problematiek in de grote steden met het functioneren van VvE’s, om het VvE beheer te verbeteren en hier concrete afspraken met professionele partijen over te maken. In Rotterdam is er bijvoorbeeld al een convenant gesloten tussen professionele partijen en de gemeente.

Er is ook een strategische ontwikkeling om VvE in te zetten bij de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (Bron: ASRE). Corporaties doen het VvE beheer er niet meer zo maar bij maar zijn dit echt als bedrijf gaan opzetten. Moet ook wel omdat zij steeds meer bezit in VvE’s krijgen. Daarnaast gaan ook banken meer letten op goed functionerende VvE’s en wel of niet gevulde reservefondsen. Zeker na de laatste paar faillissementen waar ook geld van VvE’s mee gemoeid was is het van belang om VvE beheer als een beroep te gaan zien en dit ook dusdanig te gaan behandelen.

Stichting

Om het certificaat te ontwikkelen en de kwaliteit van het certificaat te bewaken moest er een toezichthoudend orgaan opgericht worden. Die het niveau van de examens bepaalt en het certificaat promoot. Het orgaan heeft geen winstoogpunt.

In het licht van bovenstaande lijkt een stichting als rechtsvorm, het meest geschikt om de totstandkoming van een persoonscertificaat te borgen. Vanuit dit oogpunt is de Stichting Persoonscertificering VvE beheer opgericht.