Certificatie eisen

Het certificaat richt zich op 3 aspecten; theorie, competenties en vaardigheden.

 1. Onder theorie wordt verstaan praktische kennis al dan niet paraat over de juridische, financiële en bouwkundige aspecten van het VvE beheer en bestuur.
 2. Onder competenties wordt verstaan de in de persoon gelegen eigenschappen die nodig zijn voor een goede taakvervulling als VvE beheerder.
 3. Onder vaardigheden wordt verstaan de praktische aangeleerde eigenschappen die nodig zijn om de theorie in de praktijk te brengen.

Op alle drie de aspecten wordt getoetst. Deze aspecten zij verder uitgewerkt in de beoordelingsrichting en de vastgestelde eindtermen voor het examen.

Inzake het beheer van VvE’s dien de certificaathouder te beschikken over competenties op de volgende gebieden:

 • Kennis van zaken van relevante wet- en regelgeving zoals Appartementenwet en de verschillende modelreglementen
 • Het begrijpen c.q. een advies kunnen leveren bij het opstellen van de akte en het reglement van de VvE getoetst vanuit de praktijkervaring van de beheerder
 • Kennis van juridische begrippen zoals hoofd- en onder splitsing, mandeligheid en coöperatieve verenigingen evenals ontwikkelingen op het terrein van VvE beheer zoals relevante gerechtelijke uitspraken
 • De bestuurlijke structuur van een VvE en het organiseren van het goed doen functioneren van VvE’s via o.a. de algemene ledenvergadering, bestuursvergaderingen, kascommissie, technische commissie en verslaglegging
 • Basis kennis van verzekeringen en relevante terminologieën
 • Basis kennis van het voeren van een ordentelijke financiële administratie zoals jaarrekeningen, begrotingen, dossiervorming, beheer van de bankrekeningen van de VvE
 • In staat zijn om verschillende beheer scenario’s uit te werken voor de VvE op basis van de wensen van de VvE ten aanzien van de begroting en de meer jaren onderhoudsplanning en de VvE voorzien van een goed en onderbouwd advies
 • Kennis van (de ontwikkelingen rond) relevante automatiserings- en softwareprogramma’s op het gebied van beheer van met name VvE’s en vastgoed
 • Communicatieve vaardigheden (effectief kunnen communiceren) zoals omgang met opdrachtgevers, effectief kunnen vergaderen en het geven van opdrachten aan externen in naam van de VvE
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Bouwkundige basiskennis
 • Vereist is kennis met name m.b.t. bouwkundige basisbegrippen en bouwgebreken gerelateerd aan bouwperioden (in algemene zin kunnen aan woongebouwen uit de verschillende bouwperioden standaard risico’s voor gebreken worden toegekend)
 • Basiskennis over meer jarenonderhoudsplanningen (MJOB)
 • Basiskennis betreffende de relatie tussen MJOB en de begroting en reserves van de VvE
 • Basiskennis groot onderhoudstrajecten
 • Het organiseren van, het doen uitvoeren en toezien op, het dagelijkse reparatieverzoeken
 • Basiskennis betreffende veel voorkomende installaties in VvE’s o.a. op het gebied van onderhoud, contracten, beheer etc.

 pdf Beoordelingsrichtlijn voor het PERSOONSCERTIFICAAT Beheerders van Verenigingen van Eigenaars 
 pdf Normdocument Persoonscertificering